ประกาศกฎหมายใหม่ < BACK
ประกาศกฎหมายใหม่

1.ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมฉบับใหม่
          รายละเอียด..คลิ๊ก

2.ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ.2559 สำหรับวัตถุอันตรายที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมรับผิดชอบ ที่ใช้ในการวิเคราะห์วิจัย และพัฒนา พ.ศ.2559
          รายละเอียด..คลิ๊ก

3.ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การประกันความเสียหายจากการขนส่งวัตถุอันตราย พ.ศ.2559
          รายละเอียด..คลิ๊ก