คำแนะนำ เกี่ยวกับข้อกำหนด ของ Flammability Code สำหรับโพลียูริเทนโฟม เพื่อใช้สำหรับเป็นวัสดุตกแต่งผิวภายใน หรือตกแต่งขอบ คำแนะนำ เกี่ยวกับข้อกำหนด ของ Flammability Code สำหรับโพลียูริเทนโฟม เพื่อใช้สำหรับเป็นวัสดุตกแต่งผิวภายใน หรือตกแต่งขอบ

READ MORE +
การทำงานเพื่อเคลื่อนย้ายถังบรรจุภัณฑ์อย่างปลอดภัย การทำงานเพื่อเคลื่อนย้ายถังบรรจุภัณฑ์อย่างปลอดภัย
การรับถัง บรรจุภัณฑ์, อาคารเก็บสินค้า, การถ่ายเคมีภัณฑ์จากถัง, การทำถังให้ว่าง และกรณีฉุกเฉิน
READ MORE +
คุณสมบัติของฉนวนโฟมพอลิยูรีเทนชนิดแข็ง คุณสมบัติของฉนวนโฟมพอลิยูรีเทนชนิดแข็ง
คุณสมบัติของฉนวนโฟมพอลิยูรีเทนชนิดแข็งในงานก่อสร้าง และการใช้โฟมพอลิยูรีเทนชนิดแข็งอย่างปลอดภัยจากอัคคีภัย
READ MORE +
 
1