กลุ่มย่อยอุตสาหกรรมโพลิยูรีเทน กำหนดสมาชิกเป็น 2 ประเภท ดังนี้

สมาชิกประเภทที่ 1 : ผู้ผลิตโพลียูรีเทน หรือผู้ผลิตโพลีออล และไอโซไซยาเนต เพื่อธุรกิจโพลียูรีเทน ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ
สมาชิกประเภทที่ 2 : ผู้ที่ดำเนินธุรกิจอันเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจโพลียูรีเทน เช่น ผู้แทนจำหน่าย ผู้ผลิตเครื่องจักร หรือผู้ผลิตโฟม เป็นต้น

เอกสารประกอบการสมัครสมาชิก รายชื่อบริษัทสมาชิก

ลำดับที่

ประเภทสมาชิก

ชื่อบริษัท

Website

1.

ปรเภทที่ 1

บริษัท ดาว เคมิคอล ประเทศไทย จำกัด
DOW Chemical Thailand Co., Ltd.

www.dow.com

2.

ประเภทที่ 1

บริษัท ฮันทส์แมน (ประเทศไทย) จำกัด
Huntsman (Thailand) Ltd.

www.huntsman.com

3.

ประเภทที่ 1

บริษัท โคเวสโตร (ประเทศไทย) จำกัด
Covestro (Thailand) Co., Ltd.

www.covestro.com

4.

ประเภทที่ 1

บริษัท บีเอเอสเอฟ (ไทย) จำกัด
BASF (Thai) Ltd.

www.basf.com

5.

ประเภทที่ 1

บริษัท ไทยมิตซุยสเปเชียลตี้เคมิคอล จำกัด
Thai Mitsui Specialty Chemicals Co., Ltd.

www.tmsc.co.th

6.

ประเภทที่ 1

บริษัท ไออาร์พีซี โพลีออล จำกัด (มหาชน)
IRPC Polyol Co., Ltd.

www.irpc.co.th

7.

ประเภทที่ 2

บริษัท เซ้าท์ ซิตี้ ปิโตรเคม จำกัด  
South City Petrochem Co., Ltd. 

www.southcitygroup.com 

8.

ประเภทที่ 2

บริษัท ไทยอาซาฮีเคมีภัณฑ์ จำกัด
AGC Chemicals (Thailand) Co., Ltd.

www.acth.co.th

9.

ประเภทที่ 2

บริษัท โมเมนทีฟ เพอร์ฟอร์แมนซ์ แมททีเรียลส์ (ประเทศไทย)
Momentive performance materials Co., Ltd.

www.momentive.com

10.

ประเภทที่ 2

บริษัท เอส.วาย.เทค คอร์ปอเรชั่น จำกัด
S.Y.Tech Corporation Co., Ltd.

www.sy-thai.com

11.

ประเภทที่ 2

บริษัท เก็คโค อินดัสทรีส์ จำกัด
Gekko Industries Co., Ltd.

www.gekkoindustries.net

12.

ประเภทที่ 2

บริษัท บางกอก อินทิเกรเท็ด เทรดดิ้ง จำกัด
Bangkok Integrated Trading Co., Ltd.

www.bitbkk.com

13

ประเภทที่ 2

บริษัท เจ๊บเซ่น แอนด์ เจ๊สเซ่น เคมีคอล (ที) จำกัด
Jebsen & Jessen Chemicals (T) Ltd.

www.chemicals.jjsea.com
 

14

ประเภทที่ 2

บริษัท จีเอฟ.แมนนูแฟคเจอร์ริ่ง จำกัด
Greatfoam Manufacturing Co.,Ltd.

www.gfmanu.com

15

ประเภทที่ 2

บริษัท เลาทัน ลูอัส (ประเทศไทย) จำกัด
Lautan luas (Thailand) Co.,Ltd.

www.lautan-luas.com