กลุ่ม PUI ได้ร่วมบริจาคเงินจำนวน 50,000 บาท เพื่อการสนับสนุน และร่วมสมทบทุน “โครงการแพรวมใจสู้ภัยน้ำท่วม” < BACK
กลุ่ม PUI ได้ร่วมบริจาคเงินจำนวน 50,000 บาท เพื่อการสนับสนุน และร่วมสมทบทุน “โครงการแพรวมใจสู้ภัยน้ำท่วม”

กลุ่ม PUI ได้ร่วมบริจาคเงินจำนวน 50,000 บาท เพื่อการสนับสนุน และร่วมสมทบทุน “โครงการแพรวมใจสู้ภัยน้ำท่วม” ในการผลิตเรือ และเสื้อชูชีพ ให้กับผู้ประสบอุทกภัย โดยร่วมกับ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในระหว่างเดือน พฤศจิกายน 2554