ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเปิดตัวโครงการลดและเลิกใช้สารไฮโดรคลอโรฟลูออโรคาร์บอน ของประเทศไทย (Thailand HCFC Phase-out Project) < BACK
ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเปิดตัวโครงการลดและเลิกใช้สารไฮโดรคลอโรฟลูออโรคาร์บอน ของประเทศไทย (Thailand HCFC Phase-out Project)

ด้วยสำนักควบคุมวัตถุอันตราย กรมโรงงานอุตสาหกรรม ได้รับแจ้งจากธนาคารโลกจะจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเปิดตัวโครงการลดและเลิกการใช้สารไฮโดรคลอโรฟลูออโรคาร์บอนของประเทศไทย (Thailand HCFC Phase-out Project) เพื่อให้ผู้ประกอบการกลุ่มอุตสาหกรรมย่อยพอลิยูรีเทนได้รับทราบข้อมูล และเตรียมความพร้อมในการดำเนินการลดและเลิกการใช้สาร HCFCs 

 

ในวันอังคารที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๑๐ น. ณ ห้องประชุม ๕๐๙ ชั้น ๕ อาคารกรมโรงงานอุตสาหกรรม รายละเอียดตามกำหนดการที่แนบมา
รายละเอียด การสัมมนา และ แบบ ตอบรับ กรุณา คลิก ที่นี่

สำนักควบคุมวัตถุอันตราย กรมโรงงานอุตสาหกรรม ใคร่ขอเรียนเชิญท่านผู้ประกอบการโฟม  และผู้แทนจำหน่ายสารเคมีโพลีออลให้เข้าร่วมงานสัมมนาดังกล่าว