สัมมนา เรื่อง “Insulation Performance and Safe Use of Polyurethanes Foam in Construction” < BACK
สัมมนา เรื่อง “Insulation Performance and Safe Use of Polyurethanes Foam in  Construction”

การจัดงานสัมมนา ที่วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย เรื่อง “Insulation Performance and Safe Use of Polyurethanes Foam in  Construction”  ซึ่งได้รับการตอบรับอย่างดี จากจำนวนผู้เข้าร่วมการสัมนากว่า 100 ท่าน