เอกสารเพื่อเป็นข้อมูล The Montreal Protocol (OEWG44),(ExMOP5)และ(ImpCom68) The Montreal Protocol (OEWG44),(ExMOP5)และ(ImpCom68)
The forty-fourth meeting of the Open-ended Working Group of the parties to the Montreal Protocol (OEWG44), the Fifth Extraordinary Meeting of the Parties to the Montreal Protocol (ExMOP5) and the sixty-eighth meeting of the Implementation Committee (ImpCom68) will be convened in-person in Bangkok, Thailand as follows: • ImpCom68 – 9 July 2022 • OEWG44 – 11 to 16 July 2022 • ExMOP5 - 16 July 2022 after the closing of OEWG44
READ MORE +
กรณีศึกษา เหตุไฟไหม้ เมาน์เท่นบี สัตหีบ จังหวัดชลบุรี

READ MORE +
ความคืบหน้ารายการสินค้านำเข้าที่ทางอินเดียบังคับใช้ให้ต้องต้องได้รับสัญลักษณ์มาตราฐานคุณภาพอินเดีย (Bureau of Indian Standards; BIS) ก่อนการนำเข้า (Bureau of Indian Standards; BIS)

READ MORE +
องค์ความรู้เกี่ยวกับ HFCs HFCs

READ MORE +
คำแนะนำ เกี่ยวกับข้อกำหนด ของ Flammability Code สำหรับโพลียูริเทนโฟม เพื่อใช้สำหรับเป็นวัสดุตกแต่งผิวภายใน หรือตกแต่งขอบ

READ MORE +
การทำงานเพื่อเคลื่อนย้ายถังบรรจุภัณฑ์อย่างปลอดภัย

READ MORE +
 
12 »