คำแนะนำ เกี่ยวกับข้อกำหนด ของ Flammability Code สำหรับโพลียูริเทนโฟม เพื่อใช้สำหรับเป็นวัสดุตกแต่งผิวภายใน หรือตกแต่งขอบ

READ MORE +
การทำงานเพื่อเคลื่อนย้ายถังบรรจุภัณฑ์อย่างปลอดภัย

READ MORE +
คุณสมบัติของฉนวนโฟมพอลิยูรีเทนชนิดแข็ง

READ MORE +
 
1