ประชาสัมพันธ์: การนำเข้าและใช้สาร HCFC-141b < BACK
ประชาสัมพันธ์: การนำเข้าและใช้สาร HCFC-141b

โดยผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมผลิตโฟมที่แจ้งความประสงค์ในการเปลี่ยนไปใช้เทคโนโลยีที่สามารถใช้สารอื่นทดแทนสาร HCFC-141b ซึ่งสามารถใช้สาร HCFC-141b ได้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559

รายละเอียด