พิธีเปิด งาน PU TECH ASIA 2015  ที่ไบเทค บางนา พิธีเปิด งาน PU TECH ASIA 2015 ที่ไบเทค บางนา

READ MORE +
นายศักดา พันธ์กล้า รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดการประชุมหารือผู้ประกอบการกลุ่มย่อยอุตสาหกรรมโพลิยูรีเทน นายศักดา พันธ์กล้า รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดการประชุมหารือผู้ประกอบการกลุ่มย่อยอุตสาหกรรมโพลิยูรีเทน

READ MORE +
ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเปิดตัวโครงการลดและเลิกใช้สารไฮโดรคลอโรฟลูออโรคาร์บอน ของประเทศไทย (Thailand HCFC Phase-out Project) ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเปิดตัวโครงการลดและเลิกใช้สารไฮโดรคลอโรฟลูออโรคาร์บอน ของประเทศไทย (Thailand HCFC Phase-out Project)

READ MORE +
การจัดทำและการยื่นข้อเสนอโครงการ (Project Proposal) สำหรับการเลิกใช้สาร HCFC 141 B การจัดทำและการยื่นข้อเสนอโครงการ (Project Proposal) สำหรับการเลิกใช้สาร HCFC 141 B

READ MORE +
กลุ่ม PUI มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ 2557 กลุ่ม PUI มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ 2557

READ MORE +
กลุ่ม PUI ได้ร่วมบรรยายถามตอบงานวิศวกรรมแห่งชาติประจำปี 2556 กลุ่ม PUI ได้ร่วมบรรยายถามตอบงานวิศวกรรมแห่งชาติประจำปี 2556

READ MORE +
 
123 »