กลุ่มย่อยอุตสาหกรรมโพลียูรีเทนเข้าร่วมงาน PU Tech Expo 2023 < BACK
กลุ่มย่อยอุตสาหกรรมโพลียูรีเทนเข้าร่วมงาน PU Tech Expo 2023

กลุ่มย่อยอุตสาหกรรมโพลียูรีเทนเข้าร่วมงาน PU Tech Expo


 เมื่อวันที่ 29-30 มีนาคม 2566 กลุ่มย่อยอุตสาหกรรมโพลียูรีเทนได้เข้าร่วมจัดงาน PU Tech Expo Bangkok, Thailand Hall 104, BITEC เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้เข้าร่วมชม พร้อมทั้งให้ความรู้ ข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับกลุ่มฯ และจัดกิจกรรมภายในบูธ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมชมงานให้การตอบรับและร่วมสนุกกันอย่างล้นหลาม

ในครั้งนี้ คุณวรรณวรางค์ แก้วเนียม ประธานกลุ่มย่อยอุตสาหกรรมโพลียูรีเทน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายและประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับกลุ่มฯ เพื่อให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างมากขึ้น

การเข้าร่วมงานครั้งนี้ ทางกลุ่มฯ ได้จัดทำแบบลงทะเบียนให้ผู้เข้าร่วมงานได้กรอกข้อมูลที่สนใจ และรวบรวมข้อมูลที่ได้ อาทิ เช่น การขอความรู้ด้านกลุ่มอุตสาหกรรม การบริหารจัดการด้าน PU รวมไปถึงสนใจเข้าร่วมสมัครเป็นสมาชิกกลุ่มฯ ถือได้ว่าเป็นการจัดงานที่ได้ประโยชน์ ทั้งการให้ความรู้ การประชาสัมพันธ์กลุ่มฯ และได้สมาชิกเพิ่มเติมอีกด้วย