กลุ่มย่อยอุตสาหกรรมโพลียูรีเทน (PUI)
กลุ่มย่อยอุตสาหกรรมโพลียูรีเทน (PUI) ภาตใต้กลุ่มอุตสาหกรรมเคมี สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โซน ซี ชั้น 4 เลขที่ 60 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
TEL :
FAX : 66(0)2345 1268
E-MAIL : sirinart@polyurethanethai.com
Name :
E-mail :
Tel :
Title :
Message :
 Can't read the image? click here to refresh