กลุ่มย่อยอุตสาหกรรมโพลียูรีเทน (PUI) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
กลุ่มย่อยอุตสาหกรรมโพลียูรีเทน (PUI) ภาตใต้กลุ่มอุตสาหกรรมเคมี สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์ เลขที่ 2 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ (มทรก.) เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
TEL : 66(0)2345 1009
FAX : rcmct@fti.or.th
E-MAIL : rcmct@fti.or.th
Name :
E-mail :
Tel :
Title :
Message :
 Can't read the image? click here to refresh