นายศักดา พันธ์กล้า รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดการประชุมหารือผู้ประกอบการกลุ่มย่อยอุตสาหกรรมโพลิยูรีเทน < BACK
นายศักดา พันธ์กล้า รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดการประชุมหารือผู้ประกอบการกลุ่มย่อยอุตสาหกรรมโพลิยูรีเทน
วันที่ 24 เมษายน 2558 เวลา 10.00 น. นายศักดา พันธ์กล้า รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมหารือผู้ประกอบการกลุ่มย่อยอุตสาหกรรมโพลิยูรีเทน โดยการประชุมหารือในวันนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ชัดเจนให้กับผู้ประกอบการในการจัดเตรียมเอกสารข้อเสนอโครงการย่อยผู้ประกอบการแต่ละราย วิธีการบริหารเงินช่วยเหลือที่จะจัดสรรให้กับผู้ประกอบการ การแลกเปลี่ยนและการแก้ไขปัญหาอุปสรรค ณ ห้องประชุม 509 ชั้น 5 อาคารกรมโรงงานอุตสาหกรรม