พิธีเปิด งาน PU TECH ASIA 2015 ที่ไบเทค บางนา < BACK
พิธีเปิด งาน PU TECH ASIA 2015  ที่ไบเทค บางนา
 กลุ่มย่อยอุตสาหกรรม โพลียูรีเทน ได้ร่วมในพิธีเปิดงาน  PU TECH ASIA 2015 เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2558  ที่อาคารแสดงสินค้าไบเทค บางนา ซึ่งเป็นงานแสดงสินค้า ประชุมวิชาการ และ การจัดห้องเรียน เกี่ยวกับอุตสาหกรรม โพลียูรีเทน ครั้งแรกในประเทศไทย โดยความร่วมมือของ  Technobiz และ 4 พันธมิตร คือ  กลุ่มฯ  PU Daily  PU magazine international  และ India Polyurethane Association  จากการประสบความสำเร็จของการจัดงาน ครั้งนี้ ได้มีการกำหนด การจัดงานครั้งที่  2 ในราวเดือน มีนาคม 2559