งานสัมมนา Polyurethane Safety Handling for sustainability < BACK
งานสัมมนา Polyurethane Safety Handling for sustainability

 เรียน บริษัทสมาชิกกลุ่มย่อยอุตสาหกรรมโพลียูรีเทน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและผู้สนใจทั่วไป

ด้วย คณะกรรมการกลุ่มย่อยอุตสาหกรรมโพลียูรีเทน ภายใต้กลุ่มอุตสาหกรรมเคมี สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้จัด "งานสัมมนา Polyurethane Safety Handling for sustainability"
ในวันอังคารที่ 7 พฤศจิกายน 2566  เวลา 08.00-16.30 น.
ณ โรงแรม
Kantary Hotel Ayutthaya และไลฟ์สตรีมผ่านเพจกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาองค์ความรู้ การดำเนินงานด้านความปลอดภัย สำหรับ การใช้วัสดุโพลียูรีเทนโฟมอย่างยั่งยืน โดยมุ่งเน้นไปที่ องค์กร, บริษัท, หรือบุคคลที่สนใจ เข้าร่วมรับฟังการสัมมนาในครั้งนี้

ในการนี้ คณะกรรมการฯ จึงขอเรียนเชิญสมาชิกทุกท่านและผู้สนใจทั่วไป ส่งตัวแทนเข้าร่วมงานสัมมนาฯ ฟรี !!
ที่แนบมาทางเมล์นี้ ภายในวันที่ 20 ตุลาคม 2566 จำนวน 50 ท่าน


โดยท่านสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานผ่าน
QR code หรือตาม Link :
https://forms.gle/GHdX1EN8dpyB7QEH9 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ น.ส.เนตรทราย อ่วมงามอาจ
โทรศัพท์ 02-345-1009

Email:rcmct@fti.or.th