องค์ความรู้เกี่ยวกับ HFCs < BACK
องค์ความรู้เกี่ยวกับ HFCs
www.polyurethanethai.com/uploads/userfiles/01. Procedure for Current Quota Allocation_1.pdf

www.polyurethanethai.com/uploads/userfiles/02. การจัดทำกลยุทธ์ลดใช้สาร HFC พิธีสารมอนทรี_1.pdf

www.polyurethanethai.com/uploads/userfiles/03. ทางเลือกการจัดสรรสิทธิการนำเข้าสาร HFCs_1.pdf

 www.polyurethanethai.com/uploads/userfiles/04. Economic Analysis of HFC phasedown Strategy in Thailand_Nov 2021.pdf