ความคืบหน้ารายการสินค้านำเข้าที่ทางอินเดียบังคับใช้ให้ต้องต้องได้รับสัญลักษณ์มาตราฐานคุณภาพอินเดีย (Bureau of Indian Standards; BIS) ก่อนการนำเข้า < BACK
ความคืบหน้ารายการสินค้านำเข้าที่ทางอินเดียบังคับใช้ให้ต้องต้องได้รับสัญลักษณ์มาตราฐานคุณภาพอินเดีย (Bureau of Indian Standards; BIS) ก่อนการนำเข้า
www.polyurethanethai.com/uploads/userfiles/ (Bureau of Indian Standards; BIS) ก่อนการนำเข้า.pdf