คำแนะนำ เกี่ยวกับข้อกำหนด ของ Flammability Code สำหรับโพลียูริเทนโฟม เพื่อใช้สำหรับเป็นวัสดุตกแต่งผิวภายใน หรือตกแต่งขอบ < BACK
คำแนะนำ เกี่ยวกับข้อกำหนด ของ Flammability Code สำหรับโพลียูริเทนโฟม เพื่อใช้สำหรับเป็นวัสดุตกแต่งผิวภายใน หรือตกแต่งขอบ
เอกสารนี้ถูกจัดทำขึ้นโดย American Chemistry Council (ACC) Center for the Polyurethanes Industry (CPI) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ทั่วไปแก่ผู้ที่ใช้โฟมพลาสติกเป็นวัสดุตกแต่งภายใน เอกสารนี้ไม่ได้ออกแบบขึ้นหรือมีจุดประสงค์ที่จะกำหนดความหรือก่อให้เกิดสิทธิและความรับผิดชอบทางกฎหมาย เอกสารนี้มิได้มีจุดประสงค์จะเป็นคู่มือการทำงาน และ.....Read more>>