กลุ่ม PUI ได้เข้าร่วมงานนิทรรศการ Energy Saving Construction 2011 < BACK
กลุ่ม PUI ได้เข้าร่วมงานนิทรรศการ Energy Saving Construction 2011
 
กลุ่ม PUI ได้เข้าร่วมงานนิทรรศการ Energy Saving Construction 2011 ระหว่างวันที่       24 - 26 มีนาคม 2554 ทางกลุ่มได้จัดบูธ เพื่อนำเสนอ เผยแพร่ความรู้ และ ให้ข้อมูลข่าวสาร เกี่ยวกับฉนวนกันความร้อนพอลิยูรีเทนโฟมซึ่งได้รับการตอบรับความสนใจเป็นอย่างดี จากผู้เข้าร่วมงาน กว่า 700 ท่านที่เข้าเยี่ยมชม