พิธีมอบเกียรติบัตรและพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) < BACK
พิธีมอบเกียรติบัตรและพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU)
 
เมื่อวันที่ศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 2556 กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม โดยสำนักสนธิสัญญาและยุทธศาสตร์ ได้จัดพิธีมอบเกียรติบัตรและพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อการลดและเลิกใช้สารทำลายชั้นบรรยากาศโอโซนของประเทศไทยขึ้น ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม โรงแรมเซ็นจูรี่ ปาร์ค โดยมี ดร.วิฑูรย์ สิมะโชคดี ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธี

กลุ่มย่อยอุตสาหกรรมโพลียูรีเทน เป็นหนึ่งในหน่วยงานที่ได้มีรับมอบโล่รางวัล จาก ดร.ณัฐพล ณัฏฐสมบูรณ์ อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เนื่องจากให้การสนับสนุนโครงการการลดและเลิกใช้สารทำลายชั้นบรรยากาศโอโซน

นอกจากนี้ยังมีการมอบโล่และเกียรติบัตรให้แก่ผู้ประกอบการที่นำเข้าสารทำลายชั้นบรรยากาศโอโซนกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น รวมถึงหน่วยงานและกลุ่มธุรกิจในสาขาต่างๆ ที่มีความประสงค์ต้องการเข้าร่วมการลดและเลิกใช้สารทำลายชั้นบรรยากาศโอโซน อีกด้วย