กลุ่ม PUI ได้ร่วมบรรยายถามตอบงานวิศวกรรมแห่งชาติประจำปี 2556 < BACK
กลุ่ม PUI ได้ร่วมบรรยายถามตอบงานวิศวกรรมแห่งชาติประจำปี 2556
คุณกุลธิดา  เจริญสวัสดิ์ ประธานกลุ่มฯ รับโล่ขอบคุณที่ร่วมเป็นวิทยากรร่วมบรรยาย อภิปรายถามตอบ จาก คุณเยี่ยม จันทรประสิทธิ์ ประธานสาขาวิศวกรรมเคมี วสท. ภาพบรรยากาศผู้เข้าร่วมสัมมนา
ด้วยวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) กำหนดจัดงานวิศวกรรมแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2556 (National Engineering 2013) Theme "70 ปี วิศวกรไทยก้าวสู่ AEC) ระหว่างวันที่ 14-17 พฤศจิกายน 2556 ณ ศูนย์การประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี  วัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีในการแสดงนวัตกรรมในด้านงานวิศวกรรม และศักยภาพของงานวิศวกรรมไทย รวมทั้งเผยแพร่ความรู้ และประสบการณ์ด้านวิชาชีพต่างๆ สู่สากล แก่วิศวกรหรือผู้ที่สนใจทั่วประเทศ 

ทั้งนี้ในงานดังกล่าว ทาง วสท.โดยคณะอนุกรรมการมาตรฐานการควบคุมวัสดุอาคาร ได้จัดสัมมนา "มาตรฐานใหม่ด้านวัสดุอาคาร"  ซึ่่ง กลุ่ม PUI โดยคุณกุลธิดา  เจริญสวัสดิ์ ประธานกลุ่มฯ ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรร่วมบรรยาย อภิปรายถามตอบ เทคนิคพิจารณ์ "มาตรฐานใหม่ด้านวัสดุอาคาร" ครั้งนี้ด้วย