กลุ่ม PUI ได้ร่วมบรรยาย "Thailand Challenges and opportunities/implementation progress for the foam industry" < BACK
กลุ่ม PUI ได้ร่วมบรรยาย
 กลุ่ม PUI ได้รับเกียรติร่วมบรรยายในงานสัมมนา "Thailand Challenges and opportunities/implementation progress for the foam industry" เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2556 ณ โรงแรมพูลแมน พัทยา