การจัดทำและการยื่นข้อเสนอโครงการ (Project Proposal) สำหรับการเลิกใช้สาร HCFC 141 B < BACK
การจัดทำและการยื่นข้อเสนอโครงการ (Project Proposal) สำหรับการเลิกใช้สาร HCFC 141 B
ในการประชุมนี้ ได้มีการเผยแพร่ และอธิบาย การ กรอกแบบฟอร์ม เพื่อขอรับเงินช่วยเหลือ แบบให้เปล่า จากกองทุนพหุภาคี สำหรับประเทศไทย ในการลด เลิค ใช้ ก๊าซที่ทำลายชั้น โอโซน โดย ใช้ แบบฟอร์มตามชนิดขอ สารทดแทน ดังนี้
๑.  ไซโคร เพนเทน
๒.   HFC 245 fa และ น้ำ