แนวทางเพื่อป้องกันอัคคีภัย < BACK
แนวทางเพื่อป้องกันอัคคีภัย
อัคคีภัย เป็นเรื่องพึงต้องกังวลอย่างยิ่งระหว่างที่ดำเนินโครงการก่อสร้าง ซ่อมแซม หรือปรับปรุง เนื่องจากวัสดุ อาจอยู่ใกล้แหล่งจุดติดไฟ ยกตัวอย่างเช่น อาจมีความเป็นไปได้ที่โฟมพอลิยูรีเทน/พอลิไอโซไซยานูเรตอยู่ใกล้กับเปลวไฟ จากการเชื่อม ท่อตัด และ.....Read more>>>