การประเมินความเสี่ยงต่อควันไฟในอาคาร < BACK
การประเมินความเสี่ยงต่อควันไฟในอาคาร
สืบ เนื่องจากความกังวลในความปลอดภัยของผู้อาศัยจากควันไฟ เมื่อเกิดเพลิงไหม้ และการติดไฟของวัสดุที่สามารถเผาไหม้ได้ เมื่อมีแหล่งแปลวไฟที่มีพลังงานเพียงพอ เนื่องจากสิ่งก่อสร้างประเภทอาคารสูง ในทุกวันนี้มี.....Read more>>>