งานสัมมนา Polyurethane Safety Handling for sustainability งานสัมมนา Polyurethane Safety Handling for sustainability

READ MORE +
งานสัมมนา Polyurethane Safety Handling for sustainability งานสัมมนา Polyurethane Safety Handling for sustainability

READ MORE +
กลุ่มย่อยอุตสาหกรรมโพลียูรีเทนเข้าร่วมงาน PU Tech Expo 2023 กลุ่มย่อยอุตสาหกรรมโพลียูรีเทนเข้าร่วมงาน PU Tech Expo 2023

READ MORE +
พิธีเปิด งาน PU TECH ASIA 2015  ที่ไบเทค บางนา พิธีเปิด งาน PU TECH ASIA 2015 ที่ไบเทค บางนา

READ MORE +
นายศักดา พันธ์กล้า รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดการประชุมหารือผู้ประกอบการกลุ่มย่อยอุตสาหกรรมโพลิยูรีเทน นายศักดา พันธ์กล้า รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดการประชุมหารือผู้ประกอบการกลุ่มย่อยอุตสาหกรรมโพลิยูรีเทน

READ MORE +
ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเปิดตัวโครงการลดและเลิกใช้สารไฮโดรคลอโรฟลูออโรคาร์บอน ของประเทศไทย (Thailand HCFC Phase-out Project) ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเปิดตัวโครงการลดและเลิกใช้สารไฮโดรคลอโรฟลูออโรคาร์บอน ของประเทศไทย (Thailand HCFC Phase-out Project)

READ MORE +
 
1234 »